Postopek najema stanovanja - BAZA realestate

Postopek najema stanovanja

Za vas smo pripravili kratek oris postopka pri najemu stanovanja;

1. Pregled oglasov in izbor stanovanj

Začnite s pregledom različnih oglasnih platform, spletnih strani nepremičninskih agencij ter socialnih omrežij, kjer so objavljeni oglasi za najem stanovanj. Pri pregledovanju oglasov bodite pozorni na ključne podatke, kot so lokacija, velikost stanovanja, število sob, cena najema in priložene fotografije.

2. Preverite lastništvo stanovanja

Preverjanje lastništva stanovanja je ključno dejanje, ko iščete stanovanje za najem. Tako se lahko prepričate, da ste v stiku s pravim lastnikom ali upravljavcem nepremičnine ter se izognete morebitnim goljufijam ali neresnim ponudbam. Pred podpisom najemne pogodbe je priporočljivo pridobiti uradno potrdilo o lastništvu in preveriti ali ima oseba, s katero se dogovarjate, pravico oddati stanovanje v najem.

3. Ogled stanovanja

Med ogledom imate priložnost natančno pregledati prostor, preveriti njegovo velikost, razporeditev sob, in ugotoviti, ali ustreza vašim potrebam. Pomembno je, da si med ogledom zabeležite vse pomembne informacije, kot so stanje stanovanja, morebitne pomanjkljivosti ali potrebna vzdrževalna dela.

4. Dogovor z lastnikom

Po ogledu se pogovorite z lastnikom glede trajanje najema, možnosti podaljšanja pogodbe, stroškov, varščine, morebitnih omejitev ipd.

5. Priprava najemne pogodbe

Pri pripravi najemne pogodbe je pomembno, da natančno določite ključne elemente in pogoje; trajanje najema, predvideni datum začetka najema in morebitni rok za podaljšanje najemnega razmerja. V pogodbi natančno določite mesečno najemnino, način plačila, rok plačila ter morebitne stroške, ki jih krije najemnik. Prav tako je priporočljivo opredeliti varščino, ki jo bo najemnik vnaprej plačal in bo služila kot zavarovanje za morebitno škodo ali neplačane obveznosti.

Pogodba naj vsebuje tudi določila o uporabi stanovanja, obveznosti vzdrževanja s strani najemnika in pravice najemodajalca, da dostopa do stanovanja za morebitne potrebe vzdrževanja ali ogledov.

Poleg tega je pomembno, da vključite klavzulo o odpovednem roku in postopku, če se ena od strank odloči prekiniti najemno razmerje.

Končno, ne pozabite na pravice in dolžnosti obeh strank v zvezi z morebitnimi spori ali nesoglasji.

6. Plačilo varščine

Varščina je sestavni del najemnega razmerja in varuje lastnika pred morebitnimi zamudami plačil ali stroški, ki nastanejo po prekinitvi najemnega razmerja.

7. Primopredaja nepremičnine

Ob prevzemu stanovanja se priporoča izdelava zapisnika, ki opisuje stanje stanovanja in opreme. Priporočljivo je tudi fotografiranje stanovanja.

Nekaj uporabnih nasvetov za najemnike:

  • – V najemni pogodbi naj bodo jasno opredeljeni vsi pomembni podatki, vključno s trajanjem najema, višino najemnine in postopkom za morebitna popravila ali škodo.
  • – Pri predaji stanovanja naredite zapisnik o stanju, da se izognete morebitnim nesporazumom ob koncu najema.
  • – O vseh spremembah stanja stanovanja obvestite lastnika pisno.
  • – Pred najemom se pozanimajte o morebitnih dodatnih stroških, da ne bo neprijetnih presenečenj.
  • – Vsa plačila opravite preko TRR.

Za večjo varnost pri najemu, priporočamo sodelovanje z nepremičninsko agencijo.

Našo trenutno ponudbo nepremičnin za najem, si lahko ogledate na spletni strani: bazarealestate.com.