Pregled stanja na nepremičninskem trgu za leto 2022 - BAZA realestate

Pregled stanja na nepremičninskem trgu za leto 2022

Leto 2022 je za slovenski nepremičninski trg prineslo nadaljevanje trenda rasti cen stanovanj in hiš, kljub posledicam pandemije covida-19. Polletno poročilo o trgu nepremičnin za leto 2022, ki ga je pripravil Geodetski inštitut Slovenije, kaže na rast cen tako na primarnem kot sekundarnem trgu.

Cene stanovanj so se v primerjavi z letom 2021 povzpele za okoli 10 odstotkov. Na sekundarnem trgu so bile najvišje rasti cen zabeležene v osrednjeslovenski in gorenjski regiji, kjer so cene poskočile za več kot 15 odstotkov. Tudi v drugih delih države so se cene stanovanj zvišale, vendar v manjšem obsegu.

Cene hiš so se na primarnem trgu v primerjavi z letom 2021 zvišale za okoli 8 odstotkov. Najvišja rast cen hiš je bila zabeležena v osrednjeslovenski regiji, kjer so se cene zvišale za več kot 12 odstotkov. Tudi na ostalih delih države so se cene hiš zvišale, vendar v manjšem obsegu.

Poleg rasti cen se na slovenskem nepremičninskem trgu kaže tudi trend povečanja števila prodaj. V prvem polletju leta 2022 je bilo v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 sklenjenih za 4,4 odstotka več prodajnih pogodb za stanovanja in za 8,3 odstotka več prodajnih pogodb za hiše.

Ljubljana

Ljubljanska regija predstavlja srce slovenskega nepremičninskega trga, saj je Ljubljana glavno mesto Slovenije in središče gospodarskih dejavnosti v državi. V prvem polletju leta 2022 je na tem območju opazen trend rasti cen stanovanj in hiš, podobno kot na nacionalni ravni.

Polletno poročilo o trgu nepremičnin za leto 2022 kaže na rast cen stanovanj v ljubljanski regiji za več kot 16 odstotkov v primerjavi z letom 2021. Na sekundarnem trgu so cene stanovanj zrasle za skoraj 14 odstotkov.

Cene hiš na primarnem trgu so se v ljubljanski regiji v primerjavi s prejšnjim letom povzpele za več kot 13 odstotkov. Tudi na sekundarnem trgu so bile zabeležene visoke rasti cen hiš.

Povečanje števila prodaj v ljubljanski regiji se kaže predvsem pri prodaji stanovanj. V prvem polletju leta 2022 je bilo sklenjenih za 13 odstotkov več prodajnih pogodb za stanovanja kot v enakem obdobju 2021. Število prodaj hiš se je na tem območju povečalo za 7,5 odstotka.

Celje

V letu 2022 se je stanovanjski trg v celjski regiji nadaljeval v smeri rasti, ki se je začela leta 2021. Podatki iz polletnega poročila o trgu nepremičnin za leto 2022 kažejo, da je povprečna cena stanovanja v regiji Celje znašala 1.570 €/m², kar predstavlja približno 6,5 % rast glede na leto 2021.

Rast povprečne cene stanovanja v celjski regiji je predvsem posledica povečane ponudbe novogradenj, ki so postale privlačnejše zaradi subvencij države za mlade družine in nakup prvega stanovanja. Poleg tega so nizke obrestne mere in ugodni kreditni pogoji še naprej spodbujali povpraševanje po stanovanjih.

Medtem ko so cene novih stanovanj rasle, so se cene rabljenih stanovanj znižale za približno 1,5 %. Kljub temu povprečna cena rabljenega stanovanja v celjski regiji ostaja visoka, saj je znašala 1.351 €/m².

Na splošno je bilo v prvem polletju leta 2022 v celjski regiji prodanih 430 stanovanj, kar predstavlja 9,5 % rast v primerjavi z enakim obdobjem 2021. Večina prodanih stanovanj so bila dvosobna stanovanja, sledijo pa jim trosobna stanovanja.

V letu 2022 se je na Celjskem trgu nepremičnin pojavil tudi trend vse večjega zanimanja za nakup stanovanj na podeželju in manjših mestih v bližini Celja. To je posledica želje po bolj umirjenem življenju, večjega stika z naravo in nižjih cen nepremičnin v teh regijah.

Maribor

Podatki polletnega poročila o trgu nepremičnin v Sloveniji kažejo, da se trend rasti cen nadaljuje tudi v Mariborskem regijskem trgu.

V prvem polletju leta 2022 so se cene stanovanj v Mariboru in okolici v primerjavi s prejšnjim letom povzpele za 9,5 %, kar je več kot v celotni Sloveniji, kjer so cene stanovanj zrasle za 7,5 %. Povprečna cena stanovanja v Mariboru se je v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 10,2 %, medtem ko se je v mestih kot sta Ptuj in Slovenj Gradec povečala za 9,4 % oziroma 9,3 %.

Rast cen nepremičnin v Mariboru je posledica različnih dejavnikov. Eno izmed ključnih vlog ima naraščajoča potreba po stanovanjih in hišah v obdobju po pandemiji COVID-19, saj se je povpraševanje po prostorih za delo in življenje preselilo iz urbanih središč v manjša mesta in podeželje.

V primerjavi s prejšnjim letom se je na mariborskem trgu stanovanjskih nepremičnin zabeležilo več prodaj in sklenjenih poslov. Poleg tega so bili zabeleženi tudi nekoliko višji povprečni čas prodaje nepremičnine. V prvem polletju leta 2022 je bila povprečna doba prodaje stanovanja v Mariboru in okolici 114 dni, kar je 7 dni več kot v prejšnjem letu.

Na splošno lahko sklepamo, da je mariborski nepremičninski trg še naprej privlačen za vlagatelje in kupce. Čeprav se cene stanovanj v Mariboru in okolici povečujejo, pa so te še vedno dostopnejše kot v Ljubljani in drugih večjih mestih po Sloveniji. Za vlagatelje se to lahko izkaže za odlično priložnost za nakup, medtem ko bodo kupci morda morali biti pripravljeni na nekoliko višje cene.

Obala

Leto 2022 je prineslo nekaj sprememb na trgu nepremičnin po Sloveniji. Na obali, ki obsega območje od Kopra do Pirana, se je trend iz leta 2021 nadaljeval in cene nepremičnin so se še povečale.

Po poročilu o polletnem stanju na trgu nepremičnin za leto 2022 je bilo v prvem polletju prodanih 393 stanovanj, kar je za 10,2% manj kot v istem obdobju prejšnjega leta. Kljub temu pa so cene nepremičnin na tem območju ostale visoke in so se v primerjavi z letom 2021 še povečale. Povprečna cena stanovanj na obali se je tako povzpela na 2.844 evrov na kvadratni meter, kar predstavlja povečanje za 10,6% v primerjavi z 2021.

Največ prodaj stanovanj na obali se je zgodilo v Kopru, kjer so bile cene nepremičnin najvišje. Povprečna cena stanovanj na tem območju je dosegla 3.054 evrov na kvadratni meter, kar predstavlja 7,8% povečanje v primerjavi z letom 2021. V Portorožu so cene stanovanj nekoliko nižje, vendar se kljub temu gibljejo okoli 2.800 evrov na kvadratni meter.

Poleg stanovanj so bile na obali v prvem polletju leta 2022 prodane tudi druge vrste nepremičnin, kot so hiše, zemljišča in poslovni prostori. Skupna vrednost prodaje nepremičnin na tem območju je bila v prvih šestih mesecih leta 2022 ocenjena na 173 milijonov evrov.

Kranj in okolica

Leto 2022 prinaša številne spremembe na trgu nepremičnin, tudi na tem območju. V skladu s polletnim poročilom o trgu nepremičnin za leto 2022 lahko vidimo, da se trg nepremičnin v Kranju in okolici še naprej krepi.

Cene stanovanj v Kranju in okolici so se v primerjavi z letom 2021 še povečale. Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja se je v prvem polletju leta 2022 gibala okoli 1.900 evrov, kar je za približno 7 odstotkov več kot v enakem obdobju 2021. Prav tako se je povečala tudi prodaja stanovanj, saj se je število prodaj v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za skoraj 20 odstotkov.

Na področju hiš se je zaznalo znižanje povprečne cene za kvadratni meter, ki je sedaj okoli 1.500 evrov. V prvem polletju leta 2022 je bilo prodanih manj hiš kot v enakem obdobju 2021, vendar se je povečalo število novogradenj.

Trg nepremičnin kaže stabilno rast, kar je posledica visokega povpraševanja po stanovanjih in hišah. Vpliv na to ima tudi bližina letališča in dobri prometni povezavi z Ljubljano ter drugimi pomembnimi kraji po Sloveniji.

Poleg tega se je zaradi sprememb na trgu dela povečalo povpraševanje po stanovanjih za najem. To je posledica razvoja industrije in gospodarstva na tem območju, ki prinaša nove zaposlitve in posledično tudi povečano povpraševanje po stanovanjih.