Najemniški trg v Sloveniji: Cene in trendi po slovenskih regijah - BAZA realestate

Najemniški trg v Sloveniji: Cene in trendi po slovenskih regijah

Glede na rast obrestnih mer za evrsko območje, ekonomisti opažajo, da posamezniki, zaradi manjše kreditne sposobnosti ali strahu pred visokimi stroški financiranja, nepremičnin ne kupujejo, temveč jih raje najemajo. Iz bančne statistike je moč razbrati, da se kreditiranje prebivalstva zmanjšuje. V večjih evropskih mestih opažajo podoben trend, kjer se posamezniki vse pogosteje odločajo za najem stanovanj kot rešitev stanovanjskega vprašanja. Ali se ta trend pojavlja tudi v Sloveniji?

V kolikor razmišljate o najemu stanovanja, vam lahko pomagamo s pregledom višine najemnin po regijah/največjih mestih.

 

Ljubljana

V Ljubljani se najemnine gibljejo okoli 990 EUR za 2-sobno stanovanje velikosti 60 m2, oziroma 16,5 EUR/m2. V predmestju Ljubljane so najemnine za stanovanja približne velikosti 76 m2 nekoliko nižje, okoli 821 EUR, oziroma 10,8 EUR/m2.

Gorenjska

Na Gorenjskem so najemnine za 2-sobno stanovanje velikosti 53 m2 okoli 594 EUR, oziroma 11,2 EUR/m2. Pri tem je treba povedati, da ocena ne vključuje stanovanj v Kranjski Gori, saj so tam oglaševane cene opazno višje in se gibljejo med 1.000 in 1.800 EUR za stanovanja velikosti do 70 m2. Pomanjkanje stanovanj na tem območju viša cene, najugodnejše najemnine pa so v Jesenicah.

Maribor in Celje

V Mariboru je povprečna najemnina za 2-sobno stanovanje velikosti 60 m2 okoli 628 EUR, oziroma približno 10,5 EUR/m2. V Celju so najemnine malenkost nižje in znašajo okoli 623 EUR, kar znaša 9,7 EUR/m2.

Obala

Na Obali so najvišje oglaševane najemnine v Sloveniji, povprečno okoli 1.202 EUR za stanovanje velikosti 70 m2, kar predstavlja 17,2 EUR/m2.

Pomurje

V Pomurju so najemnine najnižje, povprečno okoli 478 EUR za stanovanje velikosti 64,5 m2, kar pomeni 7,4 EUR/m2. Glede na analizo je to najnižja cena za stanovanja v Sloveniji.

Trendi najemniškega trga;

  • – Pomanjkanje stanovanj: Na vseh obravnavanih regijah je zaslediti pomanjkanje stanovanj, kar vodi v višanje cen najemnin.
  • – Dolgoročni najem: Najemniki, ki iščejo stanovanje za daljše obdobje, se trudijo dogovoriti za podpis najemne pogodbe za več kot eno leto.
  • – Četrt- ali polletno plačevanje najemnin: Na Koroškem je pogosto, da se najemnine plačujejo četrtletno ali polletno.
  • – Omejitev števila oseb: V nekaterih regijah obstaja omejitev glede števila oseb, ki lahko uporabljajo stanovanje. Če se to število preseže, je potrebno soglasje lastnika.
  • – Soglasje lastnika za večje spremembe: Za večje spremembe v stanovanju, kot so prenova ali preureditev, je potrebno pridobiti soglasje lastnika.

Najemniški trg v Sloveniji se odraža v trendu vse večjega števila najemnikov, ki se odločajo za najem stanovanj zaradi višjih stroškov financiranja in manjše kreditne sposobnosti. Pomanjkanje stanovanj na večini območij v Sloveniji viša cene najemnin.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe je pomembno, da se najemniki seznanijo s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz stanovanjskega zakonika, ter skrbno preberejo vsebino najemne pogodbe.

Vljudno vabljeni na posvet glede potencialne oddaje ali najema nepremičnine.