Davek od premoženja - BAZA realestate

Davek od premoženja

Ko postanemo lastnik nepremičnine, se srečamo z novim davkom – davkom od premoženja. Davek plačajo osebe, ki imajo v lasti stavbe, dele stavb, stanovanja, garaže, prostore za počitek ali rekreacijo.

V praksi se z davkom od premoženja srečamo takoj po pridobitvi (nakupu) nepremičnine. Finančna uprava običajno skupaj z odmero davka na promet nepremičnin, pošlje tudi obvestilo o obveznosti napovedi in plačila davka od premoženja.

Zavezanec za plačilo davka je namreč vsak lastnik, ne glede na to ali nepremičnino uporablja sam, jo uporabljajo njegovi družinski člani ali jo daje v najem.

Nastanek davčne obveznosti

Davčno napoved mora lastnik nepremičnine oddati v 15 dneh od pridobitve nepremičnine. Če lastnik pridobi nepremičnino s kupoprodajno pogodbo, je relevanten datum sklenitve pogodbe. Če lastnik pridobi nepremičnino z gradnjo, je relevanten datum izdaje uporabnega dovoljenja.

Finančna uprava odmeri davek od premoženja na podlagi uradnih podatkov ali napovedi zavezanca. Davek se odmeri z odločbo do 31. marca za tekoče leto.

Oprostitve in izjeme

Davek se odmeri na podlagi vrednosti nepremičnine po sistemu točkovanja. Osnova za plačilo davka od premoženja se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, pod pogojem, da lastnik ali njegovi ožji družinski člani v nepremičnini bivajo. Za ožje družinske člane se štejejo le zakonec, otroci in posvojenci.

Poleg glavne oprostitve obstajajo tudi dodatne izjeme. Plačilo davka se začasno (za dobo desetih let) oprosti za prve lastnike novih stanovanjskih hiš ali stanovanj. Podobno velja za popravljene ali obnovljene stanovanjske hiše ali stanovanja, če se je zaradi obnove bistveno povečala njihova vrednost.

Druga izjema velja za lastnike z več družinskimi člani – če ima lastnik več kot tri družinske člane, ki jih je dolžan vzdrževati se za vsakega družinskega člana odmerjen davek zniža za 10%. Za družinske člane v tem kontekstu štejejo – zakonec, otroci, posvojenci, starši lastnika in zakonca, kot tudi ostali, če jih je lastnik dolžan vzdrževati po zakonu.