Darilna pogodba - BAZA realestate

Darilna pogodba

Darilna pogodba je pogodba, s katero stranki pisno uredita situacijo, ko ena stranka podari drugi stranki določeno premoženje, druga stranka pa to premoženje sprejme.

Za darilno pogodbo velja, da mora biti sklenjena v pisni obliki ali pa mora biti darilo dejansko izročeno.

Običajna praksa je, da darilna pogodba, s katero se prenaša lastništvo nepremičnine, vsebuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo. V tem primeru je potrebno podpis darovalca na darilni pogodbi notarsko overiti. Če darilna pogodba zemljiškoknjižnega dovolila ne vsebuje, je potrebno le tega sestaviti in priložiti ločeno. V tem primeru se notarsko overiti podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu (če zemljiškoknjižno dovolilo ni del darilne pogodbe, podpisa na darilni pogodbi ni potrebno overiti).

Kako je pri darilu s plačilom davka?

Po zakonu o davku na dediščine in darila, je davka oproščeno darilo, ki ga prejme darovalčev dedič prvega dednega reda (to so potomci in zakonec) oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda (to so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti).

Vsi ostali obdarjenci (fizične osebe) plačajo davek glede na dedni red, po progresivni lestvici, navedeni v 8. členu zakona o davku na dediščine in darila.

Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek, mora prejem darila napovedati na obrazcu v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.

Kdaj je možno darilno pogodbo preklicati?

Časovne omejitve za preklic ni, se pravi, da lahko darilno pogodbo prekličemo kadarkoli. Je pa vseeno treba vedeti, da mora darovalec preklic opraviti v enem letu od dneva, ko je izvedel za razlog za preklic.

Stranki v darilni pogodbi ne moreta določiti, da se darovalec odpoveduje svoji pravici do preklica darilne pogodbe. Morebitna določba o odpovedi pravici do preklica v darilni pogodbi je nična.

Darilno pogodbo je mogoče preklicati iz zakonsko predvidenih razlogov ali iz razlogov, ki jih stranki že z darilno pogodbo posebej določita.

Za več informacij, nas kontaktirajte; Tel.: 00386-40-626-215, E-mail: tajnistvo@bazarealestate.com.